L3 Chwaraeon - Ffactorau sy'n effeithio ar y systemau egni