Ymatebion y System Gardiofasgwlar i Ymarfer Corff a Chwaraeon